Kadın Politikaları Başkanlığı

Hiçbir Kadını Geride Bırakmayacağız Hiçbir Kadını Geride Bırakmayacağız

13 Oca 2023
13 Ocak 2023 tarihinde moderatör Ömer Faruk TEK’in sosyal medya programına çıkan DEVA Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, modöratör TEK’in sorularını yanıtladı.

Kadın Eylem Planını masaya yatıran Sayın Tek’in eylem planı hakkında merak edilen sorularını yanıtlayan Sayın Esen, Kadın Eylem Planı’nın tüm süreçleriyle nasıl oluştuğunu ve önümüzdeki dönemde nasıl hayata geçirileceğini ayrıntılarıyla anlattı.

Moderatör Tek’in çok kapsamlı bir çalışma olarak nitelendirdiği Kadın Eylem Planı’nı fikrinin nasıl oluştuğunu, eylem planını hazırlarken nasıl bir metodoloji izlendiğine dair soruları yanıtlayan Esen konuya açıklık getirdi.

400 Yakın Alanında Uzman İnsanın Ortak Aklıyla Hazırladık.

“Kadın Eylem Planı fikri sahadaki çalışmalarımızda yediden yetmişe bize ulaşan kadınların sorunlarını dinlediğimizde ortaya çıkmıştır. Sahadaki kadınlarımızı dinlediğimizde bu sorunların neler olduğunu net bir şekilde anladık. Nasıl çözüleceğine dair alanında uzman kişilerle yaptığımız görüşmeler neticesinde de çözüm önerilerini ortaya çıkardık. Çok kapsamlı ele aldığımız kadın sorunlarını çözümü için alanında uzman birçok değerli insanlarımızın çözüm önerilerini derledik ve ortaya kadınlarımızın sorunlarının çözümünde yol haritası niteliğinde bu değerli çalışma çıktı.

Biz altı büyük dijital çalıştay yaptık. Kadınların sorunlarının dokuz ayrı alanda masaya yatırdık. Örneğin kadın ve sağlık, kadın ve eğitim gibi. Her başlıkta ayrı ayrı toplantılar ve çalıştaylar düzenledik. 400’e yakın alanında uzman insanın ortak aklının ürünüdür Kadın Eylem Planı.”

DEVA Partisinin İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşündüğü sorusunu yanıtlayan Sayın Esen İstanbul Sözleşmesine tekrar taraf olacaklarını dile getirdi.

Hiçbir Kadını Geride Bırakmayacağız.

“İstanbul Sözleşmesi bizim topraklarımızda imzalanan uluslararası bir sözleşmedir. İlk uygulayan ülkeler arasındayız. Maalesef bir gecede bu sözleşmeden çıkıldı. Biz tekrar bu sözleşmeye taraf olacağız ve sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getireceğiz.

DEVA Partisi olarak Kadınların Türkiye’sinde hiçbir kadını geride bırakmayacağız. Hiçbir kadın haklardan mahrum kalmayacak diyoruz. Özellikle kadına yönelik şiddette tek bir kadını kaybetmeye tahammülümüz yok diyoruz. Maalesef kadınlar çok hazin olaylar yaşamaktadır. Kadın tehdit aldığını söylemesine ve defalarca kamu kuruluşlarına başvurmasına rağmen maalesef öldürülüyor. Biz DEVA partisi olarak bunu kabul etmiyoruz.”

Kadınların yönetim alanında çok az yer aldığını DEVA Partisi olarak bu konuda nasıl bir çözüm getirileceğini soran Sayın Tek’e cevap olarak Esen daha yola çıkar çıkmaz DEVA Partisinin bu konuya çok hassas davrandığını dile getirdi.

%35 Alt Sınır Olmak Üzere Kadın Kotası Koyduk.

“Biz yola çıkar çıkmaz %35 cinsiyet kotası koyduk. Bu bizim için alt sınırdır. Hedefimiz bu oranın eşitlenmesidir. Biz kota koyup kenara çekilmedik. Kadını yönetimde etkin hale getirecek mentörlük çalışmalarına başladık. Bu çalışmalarımızda kadının her alanda etkin ve söz sahibi olmalarını sağlayacağız. Kadının bu konuda yükleri nedeniyle bu desteğe ihtiyacı vardır. Maalesef kültürel kodlarımızda yönetim ve yönetmekle ilgili kadına yönelik bakış açısının olumsuz olduğunu görüyoruz. Negatif olan bu durumu olumlayacak tüm çalışmaları DEVA Partisi olarak önemsiyoruz.”

Kadının ekonomiye nasıl dâhil edileceğine dair soruya geniş bir pencereden bakan Esen bu konuda Kadın Eylem Planı’nda yer alan önemli önerileri sıraladı.

Potansiyel Bir Güç.

“Verilere baktığımızda ona üç oranında kadın erkek çalışan arasında bir fark görüyoruz. Bu bir yandan kadınımızı ekonomiye dâhil edemediğimiz için bizi üzerken, bir yandan da potansiyel bir gücün ekonomiye dâhil edildiğinde ekonomiyi nasıl canlandırabileceğimize dair bizi umutlandırıyor. Biz DEVA Partisi olarak ev ile iş arasında tercih yapmak zorunda kalan kadınlarımızı bu tercih zahmetinden kurtaracağız. Kadınlarımıza gerekli eğitim desteğini sağlayarak onları ekonomiye dâhil edeceğiz. Kadın her yerde ve her alanda görünür olacak. Özellikle mühendislik ve temel bilimler alanında kadınları daha eğitimlerin ilk çağlarında destekleyeceğiz. Günümüz dünyasının ihtiyacı olan sahalarda özellikle dijital alanlarda gereken eğitim ve diğer destekleri sağlayacağız. Toplumun kadına biçtiği rol modeli tersine çevirerek kadınların neler başarabileceğini tüm dünyaya örnek olacak şekilde göstereceğiz. Bunu kadınlarımızla el ele, gönül gönüle başaracağız.”

Bakım Desteği Sürekli Hale Getireceğiz.

“Bakım desteği alan kadınlarımız bu süreç boyunca temel sağlık eğitimlerini almasını sağlayacağız. Bilindiği üzere baktığı kişilerin vefatı halinde bu bakım desteği kesilmektedir. Hâlbuki bu konuda yıllarca bakım desteği sağlamış ve bu konuda deneyim sahibi olmuş bu insanlarımızın deneyimlerinden faydalanmamız gerekiyor. Çoğu bakım desteği alan insanlarımız bu desteğe ihtiyaç duymaktadır. Hem bakım desteğinin kesilmemesi hem de bu insanlarımızı bakım konusunda profesyonel eğitim almalarının önlerini açacağız.”

Kadına yönelik şiddet konusundaki sorunları ve soruları yanıtlayan Esen bu konuda eylem planında çok ayrıntılı yer verildiğini ve önümüzdeki dönemde tüm bu önlemleri alacaklarını dile getirdi. Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu ve bu soruna çözüm bulma noktasında toplumun tüm kesimlerinin dâhil edilmesi gerektiği dile getirdi.

Şiddet Toplumsal ve Kültürel Bir Sorundur.

“Şiddet toplumsal ve kültürel bir sorundur. Biz bütüncül bir bakış açısıyla şiddet sorununa bir çözüm bulacağız. Sadece önlemlerle bu sorunun üstesinden gelinemeyeceğini, sadece ceza uygulayarak bu sorunun bitmeyeceğinin gayet farkındayız. Onun için toplumun şiddet konusunda eğitilmesini sağlayacağız. Şiddeti kültürümüzden top yekûn çıkaracak planlar yaptık bu planları toplumun tüm kesimleriyle geliştirmeye de devam edeceğiz. Bir yandan İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası kuralları uygularken, diğer taraftan cezaların caydırıcı olmasını sağlayacağız. Bunların yanı sıra toplumu farkındalık eğitimleriyle eğitilmesini sağlayacağız. Anaokulundan başlayan eğitim seferberliğiyle, kültürel kodlarımıza işlenmiş şiddeti bitirmek için tüm kurumlarla beraber çalışacağız.

Şiddet tüm toplumu esir alan bir ur gibidir. Eğer zamanında gerekli önlemeler alınmazsa toplumun tüm kesimlerine yayılır. Sadece kadını değil erkeği de bu şiddet sarmalından kurtarmamız lazım. Bunu çocuklarımızın bugünü ve yarınları için başarmalıyız, başaracağız.”

  • İLGİLİ ETİKET:
  • ##DEVAKADINDA

SONRAKİ HABER

Kadının Yakasından Düşün!

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

13 Oca 2023